Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aksa Gaz Bayburt Verdiği Hizmetler

Aksagaz Bayburt Abonelik işlemleri, Aksagaz Bayburt Fatura Hizmetleri, Aksagaz Bayburt Acil Durum Hizmetleri, Aksagaz Bayburt Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Aksagaz Bayburt Doğal Gaz Proje Hizmetleri