Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aksa Gaz Gümüşhane Verdiği Hizmetler

Aksagaz Gümüşhane Abonelik işlemleri, Aksagaz Gümüşhane Fatura Hizmetleri, Aksagaz Gümüşhane Acil Durum Hizmetleri, Aksagaz Gümüşhane Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Aksagaz Gümüşhane Doğal Gaz Proje Hizmetleri