Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aksa Gaz Bolu Verdiği Hizmetler

Aksagaz Bolu Abonelik işlemleri, Aksagaz Bolu Fatura Hizmetleri, Aksagaz Bolu Acil Durum Hizmetleri, Aksagaz Bolu Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Aksagaz Bolu Doğal Gaz Proje Hizmetleri