Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aksa Gaz Düzce Verdiği Hizmetler

Aksagaz Düzce Abonelik işlemleri, Aksagaz Düzce Fatura Hizmetleri, Aksagaz Düzce Acil Durum Hizmetleri, Aksagaz Düzce Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Aksagaz Düzce Doğal Gaz Proje Hizmetleri