Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş

Şirket Profili

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.; 17.11.2003 tarihinde kurulmuş ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde 13/01/2004 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile Kütahya’da doğal gaz dağıtım ve satışı yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Dağıtım Lisansı almış olup, 04/01/2005 tarihinde de Kütahya Bölgesi’ndeki Doğal Gaz Dağıtım ve Bağlantı Sistemleri’ni BOTAŞ’dan bedeli mukabilinde devir alarak, gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

Çinigaz, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu’ndan Kütahya Dağitim Lisansi’ni 13.Ocak.2004 tarihinde alarak, 05.Mart.2004 tarihinde alt yapi çalişmalarina başlamiştir. Bilahare, 04.Ocak.2005 tarihinde Botaş’a ait yatirimlari devralarak, bu tarih itibariyla Kütahya’da doğal gaz satışına başlamıştır.

Çinigaz Kütahya Verdiği Hizmetler

Çinigaz Kütahya Abonelik işlemleri, Çinigaz Kütahya Fatura Hizmetleri, Çinigaz Kütahya Acil Durum Hizmetleri, Çinigaz Kütahya Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Çinigaz Kütahya Doğal Gaz Proje Hizmetleri