Kargaz Doğal Gaz Dağıtım San.Tic. A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu

KarGaz, Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş bünyesinde 16.06.2005 tarihinde Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Gerede, Tosya, Safranbolu, Korgun ve Seydiler Dağıtım bölgesi lisans ihalesine girmiş olup ihaleyi 0,069 (cent/kWh) BHAB teklifi ile kazanmıştır. KarGaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş’ye 09.02.2006 tarih ve 656-1 sayılı EPDK kararı ile doğal gaz dağıtım lisansı verilmiştir. KarGaz’ın aktif abone sayısı 195.000 BBS’tir. 8 ayrı müşteri hizmetleri merkezinde,  120 personel ve 25 aracı ile doğal gaz dağıtım hizmeti sunmakta olan KarGaz, 13.yaşını kutlamaktadır. Bu bölgelere ilave olarak Çerkeş, Ilgaz, Taşköprü, Devrekani, Atkaracalar, Saçak, Çardaklı, Çavundur bölgelerinde doğal gaz alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Kargaz Karabük Verdiği Hizmetler

Kargaz Karabük Abonelik işlemleri, Kargaz Karabük Fatura Hizmetleri, Kargaz Karabük Acil Durum Hizmetleri, Kargaz Karabük Doğal Gaz Hattı Hizmetleri, Kargaz Karabük Doğal Gaz Proje Hizmetleri