Wilo Kurumsal

WILO Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji) Politikası, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki güçlü kararlılığımızı gösterir. Davranış Kurallarımızı tamamlayarak şirketin tüm seviyelerinde hareket ilkelerimizi tanımlar.

Tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyum gösterme

Müşteri ve paydaş ihtiyaçlarını anlama ve karşılama

Prosesleri yönetme ve iyileştirme

Entegre Yönetim Sistemine ilişkin farkındalığı, yetkinliği ve bireysel sorumluluk duygusunu geliştirme

“0 hata“ toleransı için çabalama

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında riskleri önleme, ortadan kaldırma yada yönetme

Ürün yaşam döngüsünün her adımına QHSEE konularını dahil etme

Tedarikçiler ile ortaklıklar / işbirlikleri kurma

Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve kirliliği önleme

Sürekli öğrenme, yenilik yapma ve gelişme

Wilo Markasının Ürünleri

Wilo Sirkülasyon Pompası, Wilo Hidrofor, Wilo Pompa Grupları