Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

Özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapıların makina tesisatının mevzuata uygun olarak tasarımını, kullanılacak malzeme ve mamulün genel teknik özellikleri, ilgili cihazların teminini, montajını ve işletmeye alımıyla ilgili teknik esasları kapsayan makine tesisatı genel tasarım teknik şartnamesi tebliğ ve ek-1 olan şartname resmi gazetede yayınlandı.

19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnamelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

MADDE 3 (1) Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi bu Tebliğin Ek-1’inde düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yukarıda belirtilen tebliğe bağlı ek-1 şartnamesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Mekanik Başkan

Mekanik Başkan

20 yılı aşkın süredir bulunduğum mekanik tesisat sektörü hakkında önemli bilgileri topluyor, derliyor ve sizlerle paylaşıyorum. Online hesaplamalar ile seçimleri pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Yorumlar

avatar
  Abone ol  
Bildir